четвъртък, 12 юни 2008 г.

Fallen

Има моменти, когато просто всичко не е както трябва. Хората са студени и безразлични, ти си самотен и тъжен, сякаш си паднал, а няма кой да ти подаде ръка... или вече не чакаш подадената ръка, защото няма никой...


I've fallen...
I have sunk so low
I messed up

...
Heaven bend to take my hand
Nowhere left to turn
I'm lost to those I thought were friends
To everyone I know
Oh they turn their heads embarassed
Pretend that they don't see
But it's one missed step
One slip before you know it
And there doesn't seem a way to be redeemed